รับจัดงานสัมมนาสุดปัง

ว่าด้วยเรื่องการจัดงานสัมมนาที่นอกจากจะได้ทั้งความรู้แล้วเราควรคำนึงถึงความสนใจในเรื่องของการจัดงานด้วยซึ่งการจัดานสัมมนานั้นหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นงานสัมมนาให้ความรู้อาจจะดูน่าเบื่อเเต่ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าเดี่ยวนี้การจัดงานสัมมนามีเทคนิคและลูกเล่นมากมายให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้ตื่นเต้นกันตามเทคนิคของผู้ รับจัดงานสัมมนาให้กลายเป็นสัมมนาที่ไม่จำเจกับเหล่าผู้ รับจัดงานสัมมนาสุดปัง ว่าไปแล้วในปีนี้มีงานสัมมนาอะไรที่น่าสนใจป้างมาดูกันเลยคะ

งานสัมมนาประเด็นปัญหามาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

โดยจัด วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09.00-16.30 น. 1. มาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 2. การจัดเรียงรายการสินทรัพย์ในงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 3. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ที่นำมาใช้ในการเปิดเผยรายการมีผลต่อการแสดงรายการสินทรัพย์หรือไม่และต้องปฏิบัติอย่างไร 4. รายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องจะมีวิธีการรับรู้รายการและเปิดเผยอย่างไร 5. รายการสินทรัพย์หมุนเวียนประเภท ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ ลูกหนี้เงินกู้ยืมพนักงาน เงินสดย่อยเงินทดรองจ่าย จะมีประเด็นการเปิดรายการอย่างไร 6. จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทบทวนประมาณการค่าเผื่อที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน เช่นลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบกิจการรายการเงินยืมกรรมการ หากต้องดำเนินการจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร 7. ระดับของการถือครองเงินลงทุนที่มีผลต่อการแสดงรายการสินทรัพย์ และการจัดทำงบการเงิน เพื่อจะแสดงเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม มีวิธีการพิจารณารายการนี้อย่างไร 8. ความหมายของสินค้าคงเหลือคืออะไร 9. วิธีในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง 10. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือประกอบด้วยอะไรบ้าง และรายละเอียดอื่นๆอีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=12346&Itemid=145&lang=th

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

ต่อกันด้วนยงานสัมมนากลยุทธ์สำคัญ การวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 06 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
รายละเอียดงาน
วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ หัวข้อสัมมนา 1. รายงานทางการเงิน กับความสำคัญ ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะตัวเลขกำไรผลการดำเนินงาน ที่สามารถสะท้องอนาคตของกิจการ 2. กำไรเชิงเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการลงทุน มีความเป็นมาและเกี่ยวข้องกันอย่างไร 3. หัวใจสำคัญที่เป็นข้อมูลสำคัญมากต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ อย่างไรที่ทางฝ่ายบริหารต้องการทราบ 4. เทคนิคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและกิจการในการหาวิธีการปรับกำไรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไป ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 5. เทคนิคต่างๆ ในปรับกำไรในแนวคิดเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ที่ถูกต้องกับทุกฝ่าย 6. แนวคิดเบื้องหลังการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี 7. ข้อบกพร่องในงบการเงินที่มักพบบ่อยๆ และวิธีการสังเกตความบกพร่องที่เกิดขึ้นในงบการเงิน และแนวทางการแก้ไข ที่ตรงจุด 8. การปรับปรุงงบการเงินให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ และถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี 9. คุณภาพของกำไรของกิจการ ที่แสดงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของกิจการนั้นนักบัญชีต้องพิจารณาอย่างไร 10. รูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันการตกแต่งกำไรที่เป็นผลกระทบเชิงลบที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญและต้อง ระมัดระวังเป็นพิเศษ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=12866&Itemid=145&lang=th

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

ต่อด้วยงานสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Certified Pro Real Estate Brokers.

รับจัดงานสัมมนาสุดปัง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:30 – 12:30 น.

สถานที่อบรม (VENUE)

ห้องประชุม The Corner Business Center อาคาร CW (Cyber World) ชั้น 4 ห้อง 404 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ รายละเอียดในงาน

วิทยากร

นายนริศร อุไรกิจ   Chief executive officer (CEO), Estate Corner Co.,Ltd.
การศึกษาระดับ ปริญญาโทFinancial Managementมหาวิทยาลัยรามคำแหง  *  มืออาชีพในธุรกิจซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี * ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ซื้อ-ขาย-เช่า ภายใต้แบรนด์Estate Cornerมากกว่า  20 สาขา *  ที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษามากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitrainingzone.com/training/detail/สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์–Certified-Pro-Real-Estate-Brokers._9858.html

งานสมัมนาอนาคตลูก ไม่รู้ไม่ได้!

รับจัดงานสัมมนาสุดปัง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 พฤศจิกายน 2562 13.00-16.00

สถานที่อบรม (VENUE)

California Academy รายละเอียดงาน
ร่วมสัมมนาฟรี! 20 ครอบครัว เรื่อง #อนาคตลูกไม่รู้ไม่ได้!
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม คุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ อายุ 14-18 ปี

วิทยากร

ทีมงาน California Academy – เรียนรู้อย่างมืออาชีพ และ วิทยากรพิเศษ จากเพจ คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitrainingzone.com/training/detail/อนาคตลูก-ไม่รู้ไม่ได้_9864.html

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

งานสัมมนาคุณใช่ไหม ที่เคยคิดอยากทำธุรกิจออนไลน์ แต่ยังเริ่มไม่ได้สักที

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 ตุลาคม – 09 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย 13.00-16.00น. , ช่วงเย็น 19.00-21.00น.

สถานที่อบรม (VENUE)

อาคาร จามจุรีสแควร์ (MRTสามย่าน) รายละเอียดงาน
1) 5เคล็ดลับที่ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจ ถ้าไม่ผ่าน อย่าเพิ่งเริ่ม!
2)เลือกสินค้าแบบไหนให้โดนใจ ให้ตามเทรนด์ 3)ธุรกิจออนไลน์ แบบไม่ต้องสต็อกสินค้า มีจริงเหรอ? 4)ข้อแตกต่างระหว่าง “ขายของออนไลน์” กับ “Dropship” 5)เปลี่ยนมือถือเป็นเครื่องมือOnlineทำงานผ่านแอพ 6)รู้จักการใช้Leverageในการขยายธุรกิจ (สร้างตัวแทน) 7)ไม่ต้องมีหน้าร้าน มีแค่หน้าWeb 8)อยากมีโค๊ชสอนทำธุรกิจstep by stepต้องทำยังไง?
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจส่วนตัว โดยใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการทำตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ ไม่จำกัดคุณวุฒิ

วิทยากร

วิทยากรระดับประเทศ ที่สร้างยอดขายถล่มทลายจากการใช้Global Dropship Onlineมากกว่าปีละ 200ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitrainingzone.com/training/detail/คุณใช่ไหม-ที่เคยคิดอยากทำธุรกิจออนไลน์-แต่ยังเริ่มไม่ได้สักที_9800.html

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ถ้าสนใจงานสัมมนาสามารถดูผลงานของทางเราได้

บริษัท รับออกบูธขั้นเทพกับ fullfunction ในการจัดงานอย่างมีระบบต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพและลดความผิดพลาดในการจัดงานสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาบรัษทรับจัดงานอีเวนท์( event) กับบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพอย่าง FULL FUNCTION ORGANIZER GROUP เรามีการจัดการวางแผนงานที่ดี เตรียมงานอย่างเป็นระบบ สามารถจัดการกับเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจะได้รับกับงานที่ประสบความสำเร็จ มีภาพลักษณ์ที่ดี ควบคู่ไปกับยอดขายที่เติบโตขึ้น เราสามารถดูแลและบริหารจัดการงานได้อย่างครอบคลุม,จัดบูท , งานแจก ,งานเชียร์, Roadshow ,Wedding , Exhibitionงานแสดงสินค้า, ประชุม สัมมนา,รันงาน อย่างมืออาชีพ,สามารถปรึกษางานกับผู้เชี่ยวชาญกับ FULL FUNCTION ORGANIZER GROUPจะช่วยในการคิดวางแผนและจัดการทุกอย่างให้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทท่าน

บริการพิเศษ Storage / โกดังจัดเก็บสินค้า

บริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า มี 2 แบบคือ 1. จัดเก็บสินค้าตามปริมาณสินค้า ซึ่งรูปแบบนี้ อัตราค่าบริการจะคิดแบบ ตรม. 2. จัดเก็บสินค้าเต็มพื้นที่ (เช่าเหมาอาคารทั้งชั้น) • รับบริหารจัดการคลังสินค้า และมีบริการ Repacking บริการคัดแยกสินค้าและจัดสินค้า โปรโมชั่น • รับกระจายสินค้า หรือ จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ • มีบริการตรวจเช็คยอดสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าคงเหลือต่อเดือน คลังสินค้าที่เหล่าผู้จัด Event จะต้องการด้วยการอำนวยความสะดวกจากการหาที่จัดเก็บอุปกรณ์จาก งานอีเว้นท์และSTORAGE โกดังจัดเก็บสินค้า ด้วยบริการพิเศษ
สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *