การจัดงานเปิดตัว “หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0”

การจัดงานเปิดตัว “หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0”

เมื่อพูดถึงงาน event  การจัดงานเปิดตัว “หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0”งานเปิดตัวหรืองานแสดงสินค้าต่างๆที่เราได้เห็นกันทั่วไปที่สำคัญกับผู้ผลิตที่กำลังจะก้าวไปสู่ความเจริญเติบโตทางธุระกิจโดยในทุกวันนี้อาชีพนักการตลาดต่างก็ต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับช่วงยุคสมัยและกลยุทธ์ที่มาแรงในตอนนี้ที่อาชีพการตลาดและเช่นเดียวกัน เมื่อเร็วนี้ ณ C Asean อาคารไซเบอร์ เวิลด์เซียะซัน (Siasun) จับมือ ซัน โรโบติกส์ แอนด์ เอไอ รุกตลาด “ROBOT – AGV – ASRS” เจาะทุกอุตสาหกรรมในไทย  การจัดงาน “หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0”  พร้อมแนะนำบริษัท “เซียะซัน (Siasun)” ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ยักษ์ใหญ่ที่สุดจากประเทศจีน ตั้งเป้าปีแรก 500 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น…