การจัดงานเปิดตัว “หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0”

การจัดงานเปิดตัว “หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0”

เมื่อพูดถึงงาน event  การจัดงานเปิดตัว “หุ…